www.krajoweramykwalifikacji.pl
KRK
Organizator
Galeria
Media o nas
Kontakt
Aktualności

Centrum Naukowe ds. Krajowych Ram Kwalifikacji zaprasza na seminarium
 
Rekomendacje przyznane przez przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz instytucji oświatowych
 
Materiały pokonferencyjne
 
Spotkanie Centrum Naukowego
 
Mur berliński „polskiej edukacji” runął w AHE
 
Powołanie Centrum Naukowego ds. KRK docenione w MNiSW
 
Kongres Polskiej Edukacji, 5-6 czerwca 2011r. w Warszawie
 
Prezydent Łodzi gratuluje AHE
 
Powstaje rada społeczna przy Centrum Naukowym ds. KRK w AHE
 
Pierwsza konferencja odbyła się w Radomsku
 
Konferencje na temat ERK i KRK
 
Otwarcie Centrum Naukowego ds. Krajowych Ram Kwalifikacji